Trysils eneste embetsgard som i dag er prestebolig og kulturhjem.Dagens bygning er fra ca 1800 og er restaurert tilbake til fordums prakt 2021.

Trysil Prestegard viderefører sin kirkelige tilhørighet gjennom å være et signalbygg for fellesskap og nestekjærlighet, og er et åpent og inkluderende møtested for innbyggere og tilreisende.De herskapelige stuene Smith-stua og Henriksen-stua benyttes til kulturformidling og mindre selskaper.Første etasje er åpen for publikum.Toalett i andre etasje.

Sokneprestens kontor er etter tradisjonen lokalisert i Prestegarden.

Vi håper du vil trives hos oss,Velkommen inn!


Kommende arrangementer 

Kultur for alle!

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å oppleve kultur! 

                                                            Velkommen til gode opplevelser!

25.02.2023

25.02.2023

Lørdag 25. februar kl 15 kommer den landskjente trekkspilleren Håvard Svendsrud med sin trio til Trysil Prestegard!

Prestegardens første etasje kan leies til mindre selskaper, møter osv


Kulturarrangementer 

Våre historiske stuer gir en unik- og intim arena for ulik kulturformidling.Krisehybel

Nærmeste krisesenter er Hamar krisesenter.Det anbefales å opprette kontakt med dem eller politiet dersom du opplever overgrep og vold i nære relasjoner.Krisesenteret kan bistå med råd, støtte og veiledning.

www.hamar-krisesenter.no/62 56 18 301

 I Prestegarden har vi et rom med ferdig redde senger i beredskap. Dette kan gi beskyttelse og trygghet i krisetilfeller,  og er et akuttilbud for korte opphold.

Ring om mulig 90140849 


Ikke alle ønsker et stort kirkebryllup, og på prestekontoret er det mange som har  gitt hverandre sitt ja.


Visjon for kulturhjemmet Trysil Prestegard

Trysil Prestegard skal være et kulturhjem som ivaretar husets historiske identitet; vern gjennom bruk.Prestegarden skal fremme kulturformidling gjennom tilgjengeliggjøring for allmenheten, og skape et rom der alle kan ha mulighet til å oppleve kunst- og kultur.Prestegarden skal videreføre sin kirkelige tilhørighet gjennom å være et signalbygg for fellesskap og nestekjærlighet, og være et åpent og inkluderende møtested for innbyggere og tilreisende.Trysil Prestegard skal være en fortellende og identitetsskapende verdi for Trysil.

                                                                                                                                     Veronika Johnsen 2020Medlem i reiselivsorganisasjonen Destinasjon Trysil