Om Trysil Prestegard

Kulturhjem og prestebolig- vern gjennom bruk!

Viktige årstall

1800 - Eksisterende bygg oppført

1923 - Restaurert

1933 -HKH kronprins Olav V og HKH kronprinsesse Märtha bodde her under besøket i Trysil 

1981 - Restaurert

1991 -2017 Kirkekontor

2021 - Restaurert 

2021- Prestebolig og kulturhjem

      Tyskerbrakkene på prestegardsjordet 1945, med norsk vakt.Prestegarden synes øverst oppe i høyre hjørne. 

             Foto:  tilhører Asbjørg Holmseth .


Dagens drivere

Trysil Prestegard bebos og drives av sokneprest i Trysil Veronika Johnsen Lepperød og Håvard Lepperød.

De flyttet inn 1.mai 2021. 

Prestegarden eies av Trysil kommune.

Les mer om Veronika her: https://journalen.oslomet.no/content/trailer-tro-og-trekkspill (september 2021)