KONTORVIGSEL

Ønsker dere en enkel vielse i historiske omgivelser?

Hva er "kontorvigsel"?

- Vi pleier å skjelne mellom kirkebryllup og kontorvigsel. Kirkebryllup er "full pakke" med organist, musikk og gjester, mens "kontorvigsel" er en enkel seremoni uten musikk og med bare noen få tilstede. Minimum må to vitner være tilstede, vanligvis forloverne.

Godkjent prøvingsattest fra skatteetaten må foreligge.Les mer:https://www.skatteetaten.no/skjema/provingsattest/

Vi følger Den norske kirkes ordninger.

Trysil kirkekontor: 477 75995/ post@trysil.kirken.no


I Trysil har vi 7 unike og vakre kirker det er mulig å benytte. Les mer på kirkens hjemmeside https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trysil-kirkelige-fellesrad/bryllup/


Utsikt fra Prestegardshagen mot Trysil kirke

Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

                                                         Kolosserne 3, 14