Følg oss på Facebook og Instagram

Kontakt oss

Liavegen 25, 2420 Trysil

(+47) 90140849


post@trysilprestegard.no

Kontonummer: 1822 6149275
Vipps: 90140849

  -Alle inntekter/gaver går uavkortet til nye        kulturarrangementer ,og kultur for alle!


Trysil kirkekontor: 477 75995/post@trysil.kirken.no

Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trysil-kirkelige-fellesrad/